نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


کانتور (برج ناقوس)

کلیسای کانتور معروف به «برج ناقوس»  به دست روس ها ساخته شده است. این کلیسای کوچک مانند سایر کلیسا ها دارای طرحی چلیپایی است و محراب آن رو به شرق است.

ورودی کلیسا در ضلع غربی آن قرار دارد و شامل فضای ورودی با سقف شیب دار و در ورودی است. پس از ورودی، پیش فضای هال قرار دارد که بالای آن برج ناقوس کلیسا با ارتفاع  حدود یازده متر به چشم می خورد. هال شامل نماز خانه و محراب است و در دو طرف آن دو فضای مستطیل شکل قرار دارد. فضای محراب به شکل نیم دایره است و بر فراز آن گنبدی قرار گرفته است. فضای نمازخانه دارای گنبد و فضای های جانبی آن دارای پوشش تخت است. در نمای خارجی این کلیسا ستون های تزیینی دیده می شود.


دوشنبه 19 ارديبهشت 1390
15:06:33 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT