نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


امامزاده عبدا... و فضل ا...فارسجین

قسمت اصلی این بنا عبارت از یک هشت ضلعی است که بر روی آن قسمت گردنی گنبد با ارتفاع 3 متر و محیط 45/18 متر ساخته شده و گنبدی مخروطی با ارتفاع 5/7 متر بر فراز آن برپا گشته است.این بنا در کنار شهر فارسجین قرار دارد و از آثار  به جای مانده از قرن ششم هجری می باشد.


يكشنبه 18 ارديبهشت 1390
08:55:51 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT