نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


امامزاده ولی ضیاء آباد

بنای امامزاده ولی بر روی صفه طبیعی سنگی نسبتا کوتاهی قرار دارد. ازاره بنا با قطعه سنگ های قهوه ای در دو ردیف تا ارتفاع 10/1 متر ساخته شده و بقیه را با آجرهای ساده بالا برده در سه دیواره بیرونی آن طاقنماهایی به وجود آورده اند. بر روی مکعب مزبور گنبد بنا قرار گرفته که در قسمت پایین به صورت استوانه ای یا ارتفاع 30/2 متر است و پس از قطاربندی ساده ای که به کمک دو رج آجر ایجاد شده بخش اصلی گنبد شکل گرفته است. این بنا از آثار دوره ایلخانی است و او را از احفاد امام موس کاظم (ع) می دانند.


يكشنبه 18 ارديبهشت 1390
08:53:29 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT