نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


امامزاده کمال

بنای امامزاده کمال (ع) فرزند امام موسی کاظم (ع) به شکل شش ضلعی به طول 3/90 متر است و در حاشیه ضیاء اباد شهرستان تاکستان قرار دارد بنای بقعه شامل سه بخش است و دو بخش الحاقی آن کاملا نو ساز و فاقد هر گونه ارزش هنری است

شکل داخلی بنا نیز شش ضلعی و دارای نازک کاری است گنبد امازاده از نوع دو پوش رگ  است بنا دارای تزیینات آجرکاری در میان طاق نماهای اضلاع خارجی است و در گوشه سازی های داخل آن نقوش گل و بته مشاهده می شود بنای امازاده کمال از آثار قرن نهم ه.ق و طرح آن در منطقه بی نظیر است.


يكشنبه 18 ارديبهشت 1390
08:42:53 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT