نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


بسمه تعالی
اوفوا بالعهدان العهدکان مسئولا
 
(فرم قرارداد گشت های داخلی)
 
این قرارداد فیمابین خانم / آقای:               فرزند:                 بشماره شناسنامه:          متولد: / /   شغل:          
به آدرس:                                                              تلفن محل کار/منزل:
و همراه:                           منفرداً و یا به نمایندگی تام الاختیار از جانب افراد زیر (جدول شماره 1) جمعاً به تعداد                   نفر که از این پس مسافر نامیده می شود از یک طرف و دفتر / شرکت خدمات گردشگری:                           با شماره مجوز:      
مورخ:   /    /     صادره از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:                           که از این پس کارگزار نامیده می شود از طرف دیگر، به منظور استفاده از خدمات گشت در تاریخ:    /    /     ساعت:      منعقد میگردد.
ضمناً راهنمای تور آقا / خانم:                 فرزند:                 دارای کارت شناسایی:            
می باشد.
جدول شماره 1 (مشخصات مسافر)
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
محل تولد
شغل
نسبت
کد ملی
نسبت
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر              نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                                                    شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                                            مهروامضاء
 
جدول شماره 2 (برنامه گشت)
ردیف
شهرهای مورد بازدید
هتل, خدمات و پذیرایی
مراکز و اماکن مورد بازدید
تاریخ
نام شهر
محل اقامت
نوع اتاق
صبحانه
نهار
شام
نام محل
تاریخ بازدید
تمام روز
نیم روز
نام هتل
ستاره
یکنفره
دونفره
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موضوع قرارداد:
موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف و مسئولیت های طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجامبا گشت های دسته جمعی می باشد.
 
 
 نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر                  نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                                                   شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                                              مهروامضاء
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 3 (شرایط ابطال گشت های عادی و گشت های نوروزی توسط مسافر)
توضیح: گشت های نوروزی گشت هایی است که در فاصله زمانی 28 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می گردد.
زمان ابطال گشت عادی توسط مسافر
درصد جریمه از کل مبلغ
ملاحظات
زمان ابطال گشت نوروزی توسط مسافر
درصد جریمه از کل مبلغ
از زمان ثبت نام تا 30 روز قبل از سفر
5 درصد
در صورتی که گشت هوایی باشد جریمه ابطال بلیط هواپیما دریافت خواهد شد
از 29 تا 25 روز قبل از سفر
20 درصد
از 29 روز تا 15 روز قبل از سفر
10 درصد
از 24 تا 20 روز قبل از سفر
25 درصد
از 15 روز تا 7 روز قبل از سفر
15 درصد
در صورت چارتر بودن محل اقامت بلیط هواپیما و یا قطار جرایم ابطالی با ارائه مدارک بر اساس مقررات مربوطه اخذ خواهد شد
از 20 روز تا 10 روز قبل از سفر
30 درصد
از 7 روز تا 3 روز کاری قبل از سفر
20 درصد
از 10 روز تا 5 روز قبل از سفر
40 درصد
از 3 روز تا یک روز کاری قبل از سفر
30 درصد
از 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از سفر
40 درصد
جریمه ابطال گشت های یک روزه در تمام مقاطع ابطالی شامل 70 درصد مبلغ کل تور می باشد
5 روز تا زمان حرکت یا در صورت عدم حضور در تور
50 درصد به علاوه جریمه ابطال بلیط در تورهای هوایی
12 ساعت و در صورت عدم حضور مسافر
50 درصد
تبصره: گشت های یک روزه از شمول مورد فوق مستثنی می باشد.
چنانچه نسبت به گشت مربوطه انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با شماره تلفن:                           دفتر / شرکت خدمات گردشگری،                 تماس حاصل فرمایید.
 
 
 
نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر                        نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                                                                 شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                                                          مهروامضاء
 
 
 
 
 
 
 
نام گشت:              مبداء:                              مقصد:
مدت گشت:            شب:       روز:
وسایل حمل و نقل:                شرکت:                                        درجه:
تاریخ حرکت:                      ساعت حرکت:                                 محل حرکت پایانه:
تاریخ برگشت:                     ساعت برگشت:                                محل برگشت پایانه:
هزینه هتل برای هر نفر:                                  ریال معادل                                    تومان
هزینه حمل و نقل برای هر نفر:               ریال معادل                                    تومان
کارمزد دفتر 10% کل هزینه گشت برای هر نفر:                    ریال معادل                                    تومان
قیمت کل گشت برای هر نفر:                  ریال معادل                                    تومان
2- تعهدات کارگزار
1/2- کارگزار متعهد است ضمن استفاده از وسیله ویژه توریستی بصورت دربست در گشت های زمینی، تقدم جا را در اتوبوس بر حسب تاریخ ثبت نام تعیین نماید.
2/2- کارگزار متعهد است کل برنامه های خدمات گشت را بصورت بروشور و یا کتباً به مسافر تقدیم و رسید دریافت دارد.
3/2- کارگزار متعهد است برنامه سفر و گشت مورد توافق را بطور کامل و دقیق انجام دهد.
تبصره 1: در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
تبصره 2: در صورت تغییر برنامه گشت و مسافرت و یا افزایش قیمت بهر دلیلی مسافر در همراهی با تور مخیر است.
4/2- کارگزار متعهد است در صورت ابطال گشت (بجز موارد مطروحۀ در تبصره 1 بند 3/2) ضمن استرداد کلیه وجوه دریافتی به مسافر 20% کل هزینه را به عنوان خسارت به مسافر بپردازد.
5/2- کارگزار متعهد است بیمه کامل مسافرتی را در مورد مسافر اعمال نماید و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در طول سفر همکاری و مساعدت لازم را بعمل آورد.
6/2- کارگزار متعهد است نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و یک نسخه از آن را در قبال اخذ رسید به مسافر ارائه دهد.
 
 
نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر                                     نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                                                              شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                                                    مهروامضاء
3- تعهدات مسافر
1/3- مسافر متعهد است شئونات اسلامی را در طول سفر کاملاً رعایت نماید.
2/3- مسافر متعهد است شناسنامه عکسدار و کارت ملی برای کلیه گشت ها بهمراه داشته باشد.
3/3- مسافر متعهد است در ساعات اعلام شده در برنامه گشت شرکت نماید در غیر اینصورت هیچ مسئولیتی بعهده کارگزار نخواهد بود.
4/3- مسافر متعهد است هزینه های اضافی خارج از برنامه را خود بپردازد.
5/3- مسافر متعهد است درخواست انصراف از سفر خود را حضوری و یا توسط نماینده رسمی و به صورت کتبی به کارگزار اعلام و رسید دریافت نماید.
6/3- مسافر متعهد است 50% هزینه گشت را در هنگام عقد قرارداد و مابقی را 48 ساعت قبل از انجام سفر بهمراه کلیه مدارک، در قبال اخذ رسید تحویل کارگزار نماید.
4- مسافر و کارگزار، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را بعنوان حکم مرض الطرفین تعیین، تا در صورت بروز هرگونه اختلافی در رابطه با این قرارداد اعلام نظر نماید. بدیهی است نظر ایشان قطعی و برای طرفین لازم الاجراست.
نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر                                        نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                                                                 شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                                                         مهروامضاء
 
 
 

دوشنبه 8 خرداد 1391
18:47:03 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT