نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


بسمه تعالی
اوفوا بالعهدان العهدکان مسئولا
 

«قرارداد گشت های خارج از کشور»

 
این قرارداد فیمابین خانم / آقای:                         فرزند:                  بشماره شناسنامه:                 متولد: / /  
به آدرس:                                                                         دارای شماره تلفن:
و همراه:               منفرداً و یا به نمایندگی تام الاختیار از سوی افراد زیر جمعاً به تعداد    نفر که از این پس مسافر نامیده می شود از یک طرف و دفتر / شرکت خدمات گردشگری:                                        بشماره پروانه:                     مورخ:   /    /     صادره از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:                                 که از این پس کارگزار نامیده می شوند از طرف دیگر، که برنامه سفر نیز در اختیار مسافر قرار گرفته است در تاریخ   /    /     ساعت      منعقد گردید.
ضمناً نام راهنمای تور آقا / خانم:                        فرزند:                  دارای کارت شناسایی:                       
می باشد.
الف)مشخصات مسافر یا مسافرین:
ردیف
نام و نام خانوادگی (فارسی)
نام و نام خانوادگی (انگلیسی)
شماره گذرنامه
مدت اعتبار گذرنامه
کد ملی
تاریخ تولد
نسبت
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده    مسافر نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                          شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                        مهروامضاء
 
 
 
ب) موضوع قرارداد:
موضوع این قرارداد تعیین حدود و وظایف و مسئولیتهای طرفین قرارداد و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت بطور دسته جمعی و انفرادی بشرح زیر می باشد:

 

 
 
ج) شرایط هزینه سفر:

 

١-مدت سفر      روزه از تاریخ:   شمسی                           لغایت تاریخ:    شمسی                 
                                           میلادی                                                میلادی
تبصره: در صورتیکه هریک از مسافرین موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ مقرر در قرارداد خودداری نماید مسئولیتهای ناشی از آن و همچنین پرداخت خسارت احتمال وارده به کارگزار بعهده مسافر می باشد.

 

2- هزینه خدمات

                                 

1/2 _نوع ویزا: مدت اعتبار:       روزه از تاریخ: شمسی                       لغایت تاریخ:  شمسی                 
                                                           میلادی                                          میلادی
 
هزینه برای هرنفر                 ریال معادل                                                تومان
تبصره 1: در صورت عدم صدور ویزا توسط کشور مقصد، کارگزار هیچگونه مسئولیتی را بعهده نخواهد داشت لکن موظف است مستندات و مدارک را به مسافر عودت دهد.
تبصره 2: در صورت صادرنشدن ویزا به علت عدم ارسال بموقع مدارک مسافر به سفارت از سوی دفتر ، دفتر مسئول خواهد بود.
تبصره 3: چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه در آخرین لحظات زمان شروع سفر توسط سفارتخانه صورت پذیرد مسافر موظف به شرکت در گشت می باشد.
تبصره 4: از تاریخ صدور ویزا توسط کشور امارات متحده عربی، مسافر / مسافرین     روز فرصت برای ورود به آن کشور را دارند.
2/2 _ نام هتل:                               ستاره هتل:            ستاره      نوع اتاق:
تعداد شب اقامت:     شب،       ،آدرس هتل:
هزینه برای هر نفر:                           ریال معادل                                    تومان
تبصره 1:مسافرین انفرادی مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند.
تبصره 2:در اطاقهای دو تخته،تخت سوم از نوع سفری بوده که موقتاً در اطاق دونفره گذاشته می شود.
تبصره 3:ساعات تحویل اطاقهای هتل به هنگام ورود ساعت 14 و تخلیه آن ساعت 12 می باشد.
 
 
 
نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر    نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                                   شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                                 مهروامضاء
 
 
 
3/2 _ وسیله حمل و نقل :                  شرکت :               درجه:
نام پایانه مبداء:                                                        نام پایانه مقصد:
هزینه برای هر نفر:                           ریال معادل                                    تومان
تبصره 1: در صورت رزرو جادر پرواز و یا صدور بلیط چنانچه مسافر بهر علتی ( بیماری، انصراف، ممنوع الخروج بودن و ... ) بدون اعلام قبلی موفق به پرواز نگردد موظف به پرداخت هزینه ویزا ، جریمه متعلق به بلیط و هزینه یک شب هتل می باشد.
تبصره 2: در صورت ابطال پرواز توسط شرکت هواپیمایی موضوع این قرارداد، کارگزار مساعی خود را جهت اعزام مسافرین با اولین پرواز با توافق و رضایت مسافرین بکار گرفته لذا تغییرات احتمالی در نرخ پرواز مورد نظر با پرواز ابطال شده، از سوی طرفین قابل تعدیل می باشد، بدیهی است در صورت عدم تمایل مسافرین به تغییر پرواز،کارگزار موظف به پرداخت وجوه دریافتی پس از کسر هزینه ویزا به مسافر می باشد.
تبصره 3: پرداخت عوارض خروجی بعهده مسافر می باشد.
4/2 _ دارای ترانسفر فرودگاهی می باشد          نمی باشد
هزینه برای هر نفر:                           ریال معادل                                    تومان
5/2 _کارمزد دفتر/شرکت شامل 5% کل قیمت گشت:
هزینه برای هر نفر:                           ریال معادل                                    تومان
6/2 -راهنمای ایرانی مسلط به زبان و کشور هدف
هزینه برای هرنفر                             ریال معادل                                    تومان
7/2 _ هزینه کل برای هرنفر:                ریال معادل                                    تومان
3- تعهدات کارگزار:
1/3- کارگزار متعهد است مقررات کشور مقصد را که دانستن آن توسط مسافر ضروریست کتباً به اطلاع مسافر رسانده ، و مسافر موظف به رعایت کامل آن می باشدو د رصورت ارتکاب هرگونه تخلفی ، کارگزار هیچگونه مسئولیتی در قبال پیامدهای آن ندارد.
2/3 - کارگزار متعهد است برنامه سفرو گشت مورد توافق را بطور کامل و دقیق انجام دهد ودر صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره ای از قبیل جنگ ،شورش، اعتصاب ، شرایط جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
3/3- کارگزار متعهد است بیمه کامل مسافرتی را در مورد مسافر اعمال نماید و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در طول سفر براساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید.
 
 
نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر    نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                                شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                              مهروامضاء
 
 
4/3 - کارگزار متعهد است در صورت بروز هرگونه اتفاقی برای مسافر یا مسافرین در کشور مقصد ،
سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در آن کشور را از موضوع مطلع سازد.
5/3- کارگزار متعهد است تاریخ و اعتبار گذرنامه و شرایط سنی مسافر را کنترل نماید.
6/3 -کارگزار متعهد است برای سفر، راهنمایی متخصص، مجرب و مسلط به امور را باگشت همراه نماید.
7/3- کارگزارمتعهد است در صورت انصراف مسافر از همراهی گشت ،روادید اخذ شده برای مسافر را توسط مقامات سفارت صادر کننده ابطال نماید.
8/3 - کارگزار متعهد است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت کند.
9/3- کارگزار متعهد است در صورت لغو سفر بهردلیل بجز موارد مطروحه در بند 2/3، تا یک ماه قبل از پرواز معادل 5% هزینه دریافتی و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 7 % هزینه دریافتی و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 10 % هزینه دریافتی و حداکثر از 72 ساعت تا قبل از پرواز معادل 12 % هزینه دریافتی را بعنوان خسارت به مسافر پرداخت نماید.
10/3- کارگزار متعهد است در منطقه ای هتل را جهت استقرارگشت انتخاب نماید که شئونات درآن رعایت گردد .
11/3- کارگزار موظف است هتلی را جهت اقامت مسافران انتخاب نماید که شئونات اسلامی درآن رعایت میگردد .
4- تعهدات مسافر
1/4- مسافر متعهد است در صورت انجام تخلف در کشور مقصد که منجر به پرداخت جریمه و خسارتی توسط کارگزار میگردد جبران نماید.
2/4- مسافر متعهد است در صورت ممنوع الخروج بودن مسافر و یا ممنوع الورود بودن به کشور مقصد و یا انصراف کتبی از همراهی تور،تا یک ماه قبل از پرواز معادل 20 % قیمت کل گشت و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30 % قیمت کل گشت و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 40% قیمت کل گشت ودرکمتراز 72 ساعت قبل ازپرواز معادل 50 % قیمت کل گشت را بعنوان خسارت به کارگزار بپردازد.
3/4 - مسافر متعهد است برای پیگیری امور تور فقط از طریق فرد ی که به نمایندگی از سوی ایشان اقدام به ثبت نام نموده پیگیری نمایند.
4/4- حفظ چمدان ها ، اموال ، مدارک شخصی بعهده مسافر بوده درصورت بروز هرگونه اتفاق برای هریک از آنها ، هیچ مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود. لکن راهنمای گشت موظف به همکاری با مسافر می باشد.
5/4 - مسافر متعهد است در طول سفر شئونات اسلامی را رعایت نموده و از ایجاد مزاحمت برای مسافرین خودداری و با تور به کشور باز گردد . در غیر اینصورت کارگزار موظف است بمحض ورود به کشور ، گزارش آنرا در اختیار نیروی انتظامی قراردهد وکلیه خسارات مادی وارده احتمالی بعهده مسافر می باشد و باید جبران نماید.
 
 
نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر    نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                                 شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                                 مهروامضاء
 
 
6/4- مسافر متعهد است در ساعات تنظیم شده در برنامه های گشت شرکت نماید در غیر اینصورت هیچ مسئولیتی بعهده کارگزار نخواهد بود.
7/4- مسافر متعهد است پس از بازگشت از سفر جهت اخذ مدارک خود، با دردست داشتن اصل گذرنامه و تصویر از صفحه مربوط به مهر ورود و خروج کشور به کارگزار مراجعه کند.
تبصره: مسافر متعهد است در هنگام ترک کشور مقصد، دقت نماید تا گذرنامه اش به مهر ورود وخروج ممهور گردد.
8/4- مسافر متعهد است تضمینی را بر اساس توافق طرفین تعیین و در قبال اخذ رسید به صورت ودیعه نزد کارگزار بسپارد تا در صورت بروز هرگونه تخلفی از سوی مسافر، بعنوان خسارت و یا جریمه طبق این قرارداد توسط کارگزار مورد بهره برداری قرار گیرد.
تبصره: مسافر متعهد است ظرف مدت        روز پس از بازگشت از سفر ، جهت اخذ تضمین به کارگزار مراجعه نماید.
9/4- مسافر متعهد است به هنگام ثبت نام و انعقاد قرار داد در قبال اخذ رسید معادل 50 % هزینه کل گشت را به کارگزار پرداخت نماید و نیز تا یکماه قبل از پرواز، الباقی هزینه را به کارگزار پرداخت و تسویه حساب نماید.
10/4- مسافر متعهد است هزینه ارزی خود را تامین نماید.
5- مسافر و کارگزار، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را بعنوان حکم مرضی الطرفین تعیین تا درصورت بروز هرگونه اختلاف دررابطه با این قرارداد اعلام نظر نماید . بدیهی است نظر این اداره کل قطعی و برای طرفین لازم الاجراست.
 
 
 
نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر    نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر/مدیرفنی
                                                                               شرکت/دفتر خدمات مسافرتی
امضاء                                                           مهروامضاء
 

دوشنبه 8 خرداد 1391
18:40:13 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT