نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


اطلاعات تاسیس دفتر/ شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی بند «ب»
اطلاعات مرجع صادر کننده پروانه بهره برداری دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بند «ب»
عنوان مرجع صادر کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین
نام و شماره تلفن تایید کننده صدور پروانه بهره برداری دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بند «ب»: نادر محمدی معاونت گردشگری و سرمایه گذاری    3692275-0281
نشانی و کد پستی: قزوین- بلوار شهید سرلشکر بابایی- خ صنایع دستی- 46476-34158     
شماره تلفن و نمابر: 3688555-0281، 3685027-0281
آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی (email): info@qchto.ir و  www.qchto.ir
نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی به موضوع: واحد نظارت معاونت گردشگری 5-3679973-0281
نام و شماره تلفن کارشناسان پاسخگو در زمینه موضوع: فاطمه ابراهیمی- محمد شعبانی 5-3679973-0281
تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه انتقادات و پیشنهادات و رسیدگی به شکایات :     3685024-0281- 300002585
قوانین و مقررات مربوطه
تصویب نامه هیئت محترم وزیران مصوب 27/3/80 شماره و تاریخ ابلاغ ( 14404/ت23203هـ مورخ 5/4/1380 )
شرایط عمومی متقاضیان صدور پروانه بهره برداری دفتر/شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی بند «ب»
1-    تابعیت ایرانی
2-     متدین به دین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران.
3-  داشتن اهلیت قانونی، مشهور نبودن به فساد اخلاقی و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی شده باشد و نیز عدم اعتیاد به مواد مخدر به تائید مراجع ذیصلاح.
4-     داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی.
5-     داشتن حداقل 25 سال سن.
6-       داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد.
7-    نداشتن مشاغل یا عضویت در سازمانهایی که مغایر با مقررات جاری کشور، یا موجب تحکیم مبانی رژیم گذشته بود، یا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران شناخته شده، و یا هرگونه پیشینه همکاری با ساواک منحله و گروه های ملحد محارب و غیر قانونی.
8-       عدم اشتغال دیگر که مانع فعالیت فوق باشد.
9-      عدم اشتغال به تحصیل.
10-        داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر با تاییدیه پرداخت بیمه و صلاحیت شغلی.
تبصره1: اشخاص حقوقی داوطلب تاسیس دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف- تابعیت ایران.
ب- ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت های دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.
تبصره2: در صورتی که متقاضی پروانه شخص حقیقی باشد باید دست کم یک نفر را به عنوان مدیر فنی و چنانچه شخص حقوقی باشد باید علاوه بر مدیر فنی یک نفر را به عنوان مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی معرفی نماید.
تبصره3: مدیرفنی علاوه بر شرایط مندرج در بندهای«1» تا «11» بایستی به یکی از زبانهای خارجی (ترجیحاً انگلیسی) آشنایی کامل داشته و گواهی نامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه‌های معتبر، مراکز آموزش عالی و مدارس حرفه ای خدمات سیاحتی – جهانگردی داشته باشد. دارندگان مجوز یا مدیران عامل اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط مذکور می‌توانند به عنوان مدیر فنی همان دفتر تعیین شوند.
تبصره 4: فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تایید صلاحیت فنی آنها بوسیله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
تیصره 5: آخرین آئین نامه مصوب هیات محترم دولت در زمینه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترها/ شرکت های خدمات مسافرتی، سیاحتی – جهانگردی و زیارتی در این خصوص حاکمیت خواهد داشت.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ( تحویل به کارشناس مربوطه)
1- تصویر آخرین مدرک تحصیلی به همراه اصل مدرک
2- تصویر کامل تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و اصل آن ( برای آقایان)
4- تصویر کارت ملی و اصل آن
5- تعداد 6 قطعه عکس 4*3 مربوط به سال جاری
6- اظهار نامه رسمی ثبت شرکت ها ( در مورد اشخاص حقوقی)
7- مدارک مربوط به سابقه کار و پرداخت بیمه
ارسال مدارک مرحله اول متقاضیان صدور پروانه بهره برداری بند «ب» به کمیته فنی  
1-     ارسال مدارک اولیه گرفته شده متقاضی
2-     تکمیل فرم تقاضا نامه
3-     تکمیل فرم مشخصات فردی
4-     تکمیل فرم تعهد نامه عدم اشتغال
5-     جوابیه استعلام از اداره تشخیص هویت
6-     جوابیه استعلام از آزمایشگاه دولتی
7-     جوابیه صلاحیت فردی
8-     تاییدیه فرم حراست
مدارک مورد نیاز پس از موافقت کمیته فنی( تحویل به کارشناس مربوطه)
1-    معرفی مدیرفنی که دارای شرایط ذیل باشد:
1-1-تابعیت ایرانی
1-2- متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1-3- داشتن اهلیت قانونی، مشهور نبودن به فساد اخلاقی و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و عدم اعتیاد به مواد مخدر
1-4- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
1-5- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( برای آقایان)
1-6- نداشتن مشاغل یا عضویت در سازمانهایی که مغایر با مقررات جاری کشور، یا موجب تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده، یا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران شناخته شده، و یا هرگونه پیشینه همکاری با ساواک منحله و گروه های ملحد محارب و غیر قانونی
1-7- دارا بودن حداقل 25 سال سن
1-8- آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی( ترجیحاٌ انگلیسی)
1-9- داشتن گواهی نامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه ها و مدارس حرفه ای خدمات مرتبط با موضوع
1-10- نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.
1-11- داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر صلاحیت شغلی
2-    معرفی مکان فعالیت با داشتن شرایط ذیل:
2-1- در صورت مالکیت، ارائه اصل سند همراه تصویر آن
2-2- در صورت استیجاری، ارائه اصل اجاره نامه محضری همراه تصویر آن
2-3- محل فعالیت در طبقه همکف یا طبقه اول واقع بوده و قابل دسترسی و دید عموم باشد
2-4-   محل فعالیت با دیگر صنوف مجاور سنخیت داشته باشد.
2-5- محل فعالیت دارای تجهیزات و امکانات مناسب با نوع فعالیت باشد.
2-6- حداقل مساحت مفید برای فعالیت با توجه به آیین نامه.
2-7- محل فعالیت باید دارای سند اداری یا تجاری باشد.
3- سپردن ضمانت نامه بانکی به مبلغ 000/000/50 ( پنجاه میلیون) ریال در وجه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگرس که پس از تحویل به واحد مالی، رسید آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مربوطه ارائه می شود.
4- معرفی حداقل 10 (ده) نام متناسب که همگی دارای مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و از نام های فارسی و متعارف باشد.
5-    ارائه حداقل 10 (ده) آرم یا نشان که همگی دارای مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و متعارف باشد.
ارسال مدارک نام متقاضیان به تهران
ارسال اسامی10 نام انتخابی به سازمان مرکز جهت انتخاب یک مورد
ارسال مدارک مرحله دوم متقاضیان صدور پروانه بهره برداری بند «ب» به کمیته فنی
1-گزارش بازدید از محل دفتر توسط کارشناسان
2- معرفی نامه مدیر فنی دفتر به همراه مدارک ضمیمه آن
3- تعهد نامه حضور تمام وقت مدیرفنی دفتر
4-جواب استعلام از اداره تشخیص هویت در مورد مدیر فنی دفتر
5- جواب استعلام از آزمایشگاه دولتی در مورد مدیر فنی دفتر
6- فرم اعلام اسامی و آرمهای پیشنهادی برای دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
7- تعهد نامه در مورد اعلام انجام تغییرات در دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
8- رسید ارائه ضمانتنامه بانکی توسط متقاضی
9- جوابیه صلاحیت ترافیکی و انتظامی دفتر
تاییدیه نهایی
صدور پروانه بهره برداری بند «ب»


دوشنبه 8 خرداد 1391
18:18:20 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT