نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


 
بسمه تعالی
تصویب نامه هیأت وزیران
وزارت راه و ترابری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1621/10/10807/1 مورخ 21/4/1379 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره 6 ماده (7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1375 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی ،جهانگردی و زیارتی را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی
فصل اول کلیات
ماده 1- دفترهای خدمات موضوع این آیین نامه عبارتند از:
الف- دفتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه‌های مسافرتی، فروش بلیط مسافرت، ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می‌نماید.
ب- دفتر خدمات سیاحتی جهانگردی که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می‌کند.
پ- دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام، تنظیم و انجام مسافرت‌های زیارتی به داخل و خارج از کشور، ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت فعالیت می‌کند.
ماده 2- هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهد به انجام خدمات موضوع بند (الف) ماده یک این آیین نامه بپردازد باید مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابری اخذ نماید و هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام خدمات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده یک این آیین نامه را دارد باید مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب نماید.
تبصره صدور کلیه مجوزهای موضوع این ماده برای یک شخص نیز بلامانع است.
ماده 3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت‌های مسافرتی، سیاحتی جهانگردی و زیارتی می‌نمایند موظفند حسب مورد مجوزهای لازم را مطابق مواد این آیین نامه از مرجع مربوط اخذ نمایند، در غیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع مربوط از فعالیت آنان ممانعت به عمل آورده و متخلفان را به محاکم دادگستری دلالت می‌نماید.
فصل دوم – شرایط صدور مجوز
ماده 4- مجوز تأسیس دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی- جهانگردی و زیارتی که از این پس دفتر نامیده می‌شود با شرایط زیر به تشخیص مرجع صدور مجوز برای متقاضیان حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود:
الف- ضوابط کلی:
1- ارایه محل مناسب برای دفتر کار.
2- معرفی مدیر فنی.
3- ارایه نام و نشان دفتر.
4- سپردن تضمین.
ب- شرایط اشخاص حقوقی:
1- تابعیت ایران
2- ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت های موضوع این آیین نامه
پ- شرایط اشخاص حقیقی:
1- تابعیت ایران.
2- متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی.
3- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذی صلاح.
4- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
5- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد.
6- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی.
7- نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.
8- داشتن حداقل 25 سال سن.
9- داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صلاحیت شغلی.
تبصره- مجوز تأسیس و فعالیت دفتر برای اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود.
ماده 5- وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری حسب موردنظر مراجع ذی صلاح را در خصوص صلاحیت داوطلبان کسب می‌نمایند.
تبصره- دستگاه‌های مورد استعلام موظفند پاسخ نظرخواهی موضوع این ماده را حداکثر تا پانزده روز اعلام نمایند و عدم پاسخگویی در مدت یاد شده به عنوان موافقت آن دستگاه تلقی می‌شود.
ماده 6- جانبازان بیش از 25% با داشتن توانایی جسمی و آزادگان ورزمندگان جنگ تحمیلی با بیش از دو سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و خانواده‌های شاهد با معرفی مرجع مربوط و داوطلبان بومی و فارغ التحصیلان دانشکده‌های ایرانگردی و جهانگردی و رشته‌های مرتبط با داشتن شرایط کامل این آیین نامه از نظر نوبت اعطای مجوز تأسیس دفتر اولویت دارند.
ماده 7- متقاضیان تأسیس دفتر باید محلی را با شرایط زیر جهت انجام فعالیت خود به تشخیص مرجع صدور مجوز، دارا باشند:
الف- مساحت دفتر 40 الی 70 متر مربع (با توجه به میزان تقاضا و موقعیت به تشخیص مرجع صدور مجوز).
ب- کاربری تجاری یا اداری محل دفتر.
پ- ارایه مدرک معتبر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاری محل دفتر.
ماده 8- متقاضیان تأسیس دفتر باید یک نفر را به عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی نمایند. مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط بند (پ) ماده (4) این آیین نامه باید دارای شرایط زیر باشد:
1-آشنایی کامل به یکی از زبان‌های خارجی ترجیحاً انگلیسی و در مورد متقاضیان بند (پ) ماده یک ترجیحاً عربی.
2-ارایه گواهینامه فارغ التحصیلی از آموزشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مدارس حرفه‌ای خدمات مسافرتی و سیاحتی جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه‌های مرتبط.
تبصره- فعالیت اتباع خارجی در سمت مدیر فنی منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تأیید صلاحیت فنی آنها به وسیله مرجع صادر کننده مجوز است.
ماده 9- دارندگان مجوز یا مدیران عامل اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط ماده (8) این آیین نامه می‌توانند به عنوان مدیر فنی همان دفتر تعیین شوند.
تبصره- مدیر فنی در هر حال نمی‌تواند مدیر فنی بیش از یک دفتر باشد و موظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.
ماده 10- متقاضی مجوز تأسیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به میزان حداقل پنجاه میلیون ریال برای هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد تسلیم نماید.
تبصره- مبلغ تضمین هر دو سال یک بار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانک مرکزی ایران توسط مرجع صدور مجوز قابل افزایش است.
ماده 11- تضمین سپرده شده در صورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص مرجع صدور مجوز قابل استیفا می باشد. در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین، مورد استفاده قرار گیرد مرجع مربوط مراتب را به وسیله نامه به نشانی دارنده مجوز اعلام می‌کند و دارنده مجوز مکلف است حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام، تضمین را به میزان مقرر تکمیل نماید.
تبصره- عدم اجرای دستور تکمیل تضمین بدون عذر موجه بنا به تشخیص مرجع صدور مجوز، منجر به تعلیق مجوز فعالیت دفتر می‌شود.
ماده 12- در صورتی که صاحب مجوز انصراف خود را از ادامه فعالیت به وسیله نامه سفارشی یا ثبت در دبیرخانه مرجع صادر کننده مجوز یا اظهارنامه رسمی اعلام کند و تسویه حساب‌های لازم انجام پذیرد یا فعالیت یاد شده تعطیل شده باشد، تضمین سپرده شده آزاد می‌شود.
ماده 13- متقاضی باید نام و نشان دفتر خود را به مرجع صدور مجوز اعلام کند تا پس از تأیید مورد استفاده قرار دهد. تغییر نام و نشان بدون تأیید مرجع صدور مجوز ممنوع است.
تبصره- نام و نشان باید دارای مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و از نام‌های غیر فارسی و غیر متعارف نباشد.
ماده 14- پس از صدور موافقت اولیه مجوز دفتر توسط مرجع ذیربط و احراز شرایط بندهای (الف) و (ب) ماده (4) این آیین نامه و ابلاغ آن، متقاضی موظف است طی سه ماه نسبت به معرفی مکان، نام، نشان، مدیر فنی دارای شرایط و ارایه تضمین به مرجع یاد شده اقدام نماید. در غیر این صورت موافقت صادر شده بی اثر است.
ماده 15- وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری موظفند پس از دریافت مدارک مندرج در ماده (4) حداکثر تا یک ماه نتیجه بررسی خود را به متقاضی اعلام نمایند.
فصل سوم- تکالیف دارنده مجور
ماده 16- تغییر محل دفتر بدون موافقت مرجع صادره کننده مجوز ممنوع است و تخلف از این ماده موجب تعطیل دفتر جدید و تعلیق مجوز تا کسب موافقت از مرجع یاد شده می‌شود.
ماده 17- دفتر مجاز نیست به فعالیتی که مغایر با موضوع فعالیتش بوده یا سنخیتی با آن نداشته باشد بپردازد.
ماده 18- در مواردی که پروانه لغو شود دارنده پروانه باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی لغو مجوز را به وسیله پست سفارشی یا حضور به مرجع صدور مجوز مسترد نماید.
ماده 19- دفتر موظف است در زمان تعلیق از قبول تعهدهای جدید خودداری نماید و طبق دستور العمل‌های مراجع ذیربط به تعهدات قبلی عمل نماید. در صورت عدم رعایت مراتب بالا، مجوز دفتر به تشخیص مرجع صدور مجوز لغو می‌شود.
ماده 20- دارندگان مجوز مکلفند موارد زیر را رعایت نمایند:
الف- شخص حقوقی دارنده مجوز مکلف است هرگونه تغییر در امور مربوط به مدیریت، شرکا، سهامداران، نام، نشان و اقامتگاه شرکت را به اطلاع مرجع صدور مجوز برساند در غیر این صورت مجوز فعالیت او به تشخیص مرجع صادر کننده از یک ماه تا سه ماه معلق می‌شود.
ب- حضور مدیر فنی در دفتر الزامی است و در غیاب مدیر فنی در موارد ضروری دارنده مجوز یا مدیرعامل شخص حقوقی مکلف به حضور در دفتر است.
پ- هرگاه دفتر پس از اخذ مجوز بیش از شش ماه بدون عذر موجه شروع به کار ننماید یا سه ماه بدون داشتن عذر قابل قبول، تعطیل باشد یا به مدت یک سال هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد به تشخیص مرجع صادر کننده مجوز فعالیتش لغو می‌شود.
ت- دفتر موظف است اطلاعات مورد درخواست و گزارش عملکرد فعالیت خود را در مدتی که مراجع مربوط تعیین می‌کنند ارایه دهد. در غیر این صورت به تشخیص مرجع صدور مجوز برای مرتبه اول مجوز دفتر تا سه ماه تعلیق و چنانچه پس از پایان مدت تعلیق مدارک یاد شده را ارایه ننماید مجوز دفتر لغو می‌شود.
ث- دفتر موظف است نام،نشان، نشانی کامل، شماره‌های تلفن و نمابر و نوع فعالیت خود را در سربرگ‌ نامه ها به زبان فارسی و یکی از زبان‌های انگلیسی یا فرانسه یا عربی درج نماید. همچنین در صورت ارایه شماره مجوز از سوی مرجع صدور مجوز موظف به درج آن در تابلو، سربرگ و مکاتبات خود است.
ج- مدیر عامل اشخاص حقوقی و دارنده مجوز در مورد اشخاص حقیقی پاسخگوی مرجع صدور مجوز و مسؤول رعایت قوانین و مقررات مرتبط هستند.
ماده 21- انتقال مجوز دفتر پس از موافقت مرجع صدور مجوز و احراز شرایط و رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
ماده 22- در صورتی که شخص حقیقی صاحب مجوز تمام یا یکی از شرایط مقرر در این آیین نامه را بنا به تشخیص مرجع صدور از دست بدهد مجوز وی تا شش ماه مُعلق می‌شود و اگر در مدت یاد شده شرایط موردنظر را فراهم ننماید مجوز لغو می‌شود.
ماده 23- در صورتی که شخص حقیقی صاحب مجوز فوت نماید یا محجور شود ورثه متوفی یا قیم شخص محجور باید حداکثر تا شش ماه شخص دارای شرایطی را معرفی کنند. در غیر این صورت مجوز دفتر لغو می‌شود در این مدت مدیر فنی مسؤولیت دارنده مجوز را بر عهده دارد.
ماده 24- انحلال قهری یا ارادی یا بطلان شخص حقوقی دارنده مجوز موجب لغو مجوز فعالیت می‌شود؛ مگر اینکه تا شش ماه با رعایت شرایط مقرر قانونی نسبت به انتقال به شخص جدید اقدام و موافقت مرجع صدور مجوز را اخذ نماید.
تبصره- در مدت انحلال قهری یا ارادی اشخاص حقوقی صاحب مجوز مدیر تصفیه موظف است تا شش ماه نسبت به انتقال مجوز به شخص جدید اقدام و موافقت مرجع صدور مجوز را اخذ نماید.
ماده 25- در صورتی که در مورد شخص حقیقی مدیر فنی و در مورد شخص حقوقی مدیر عامل یا مدیر فنی فوت نماید یا تغییر کند یا محجور شود یا هر یک از شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد به تشخیص مرجع صدور مجوز دارنده مجوز در شخص حقیقی و هیأت مدیره در شخص حقوقی موظف است مراتب را تا ده روز به صورت کتبی به مرجع صدور مجوز اعلام نماید و تا سه ماه شخص دیگری را که دارای شرایط مقرر در این آیین‌نامه باشد به جای مدیر سابق تعیین و به مرجع صدور مجوز معرفی نماید؛ در غیر این صورت مجوز دفتر لغو می‌شود.
ماده 26- هر یک از دفترهایی که ارکان تشکیلات و مجوز آنها با این آیین نامه مطابقت ندارد موظفند حداکثر تا شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه وضعیعت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
ماده 27- دفتر نباید از عنوانی غیر از عنوان خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مانند آژانس و بنگاه استفاده نماید.
ماده 28- ا عتبار مجوز صادر شده یک سال است و دارنده موظف است یک ماه قبل از انقضای مدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید.
ماده 29- ایجاد نمایندگی یا شعبه توسط شخص حقوقی دارنده مجوز با رعایت این آیین نامه و تصویب مرجع صدور مجوز بلامانع است.
ماده 30- کلیه دفترها موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل‌ها و خط مشی‌های ابلاغ شده توسط مراجع صدور مجوز هستند.
فصل چهارم – نظارت بر فعالیت دفتر
ماده 31- نظارت بر فعالیت دفتر از جهت کیفیت، سطح کارایی و رعایت مقررات حسب مورد بر عهده وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری است و در صورت مشاهده تخلف از مفاد این آیین نامه و سایر مقررات مربوط مرجع صدور مجوز حسب مورد علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این آیین‌ نامه به شرح زیر عمل می‌کند:
الف- تذکر کتبی
ب- اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال
پ- تعلیق موقت از یک ماه تا سه ماه
تبصره 1- مرجع صدور مجوز در صورت صلاحدید جهت ادای توضیح از دارنده مجوز یا مدیر عامل یا مدیر فنی یا کارشناسان صلاحیتدار دعوت می‌کند و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات با مرجع یاد شده است.
تبصره 2- تعلیق یا لغو مجوز دفتر در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج می‌شود.
تبصره 3- در صورتی که تخلف دفتر واجد وصف مجرمانه باشد پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال می‌شود.
تبصره 4- در صورتی که در خصوص نحوه فعالیت دفتر شکایت یا اعلام تخلفی از سوی اشخاص ذیربط با دلایل مستدل ارایه شود مرجع صادر کننده مجوز موظف است مورد را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 32- نیروی انتظامی و سایر مراجع قانونی ذیربط مکلفند به تقاضای مرجع صدور مجوز از ادامه فعالیت دفترهایی که متخلف شناخته شده و به تعلیق یا لغو محکوم شده‌اند جلوگیری به عمل آورد.
ماده 33- مراجع صدور مجوز بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این آیین‌نامه وجوهی را که مطابق تبصره (4) ماده (7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1375 توسط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی معین می‌شود دریافت و مطابق تبصره 5 ماده یاد شده عمل می‌نمایند.
ماده 34- وزارتخانه‌های راه و ترابری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند پس از صدور مجوز یا تعلیق یا لغو آن موضوع را به اطلاع یکدیگر برسانند.
 

دوشنبه 8 خرداد 1391
18:14:58 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT