نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 
1-    برنامه ریزی و اعمال نظارت های لازم درخصوص میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در چارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان مرکزی.
2-   برنامه ریزی و تهیه طرحهای تعمیر، مرمت، بازسازی، احیاء، حفاظت و حراست از آثار، بناها و مجموعه های ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان و نظارت بر حسن اجرایی آنها.
3-   برنامه ریزی و نظارت بر ارتقاء سطح خدمات، تسهیلات، کیفیت و کمیت تاسیسات و امکانات ایرانگردی و جهانگردی در سطح استان.
4-   حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی بویژه در حوزه صادرات و انجام نظارتهای ضروری در چارچوب سیاست های صنعتی کشور و سیاستهای ستاد مرکزی.
5-    حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
6-   معرفی آثار ارزشمند فرهنگی، تاریخی و صنایع دستی از طریق برگزاری نمایشگاه ها، ایجاد موزه ها و سایر وسایل ارتباطی در سطح استان.
7-   شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار، ابنیه، محوطه ها، بافت ها، تپه ها، مجموعه های تاریخی و سایر میراث منقول و غیرمنقول فرهنگی، تاریخی، باستان و سنتی استان.
8-   نظارت بر ایجاد و توسعه واحدهای اقامتی، پذیرایی بین راهی و سایر تاسیسات مردمی در زمینه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در سطح استان.
9-    نظارت بر کارگاههای تولیدی و آموزشی صنایع دستی در سطح استان.
10- تعیین حریم محوطه ها، مجموعه ها، تپه ها، بناها و بافت های تاریخی ثبت شده و همچنین تعیین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم های مذکور در سطح استان.
11- تهیه نقشه جامع باستان شناسی استان با همکاری واحدهای ذیربط و تدوین فهرست شناسایی و معرفی آثار و ابنیه تاریخی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی.
12-صدور مجوزهای تاسیس، توسعه و انحلال آژانس های مسافرتی، سیاحتی و احداث هتل ها و مهمانسراها و سایر مجتمع های خدماتی، رفاهی، بین راهی و نیز برگزاری نمایشگاه ها و موزه ها و سایر موسسات مرتبط با وظایف سازمان در سطح استان در چارچوب ضوابط ابلاغی و اختیارات تفویض شده.
13-همکاری با واحدهای ذیربط سازمان در ستاد مرکزی درخصوص شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین المللی.
14-اظهارنظر تخصصی درخصوص طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی استان در ارتباط با مناطق فرهنگی و تاریخی استان.
15-معرفی آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی، تاریخی استان به ستاد مرکزی سازمان جهت ثبت در فهرست آثار ملی و جهانی.
16-شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموال ارزشمند فرهنگی، تاریخی استان که جزء میراث فرهنگی محسوب می گردد و توسط دستگاههای مسئول ضبط شده است.
17-معرفی و اطلاع رسانی درخصوص ارزشهای میراث فرهنگی، آثار تاریخی و تمدن ی و نیز ویژگی های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.
18-بسترسازی لازم به منظور ایجاد و توسعه تشکلهای غیردولتی در سطح استان در زمینه فعالیت های سازمان در جهت کاهش تصدی.
19-جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولتی در سطح استان در جهت جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، به منظور شناسایی، حفظ و احیای میراث فرهنگی، توسعه زیرساختهای گردشگری و تولید و بازاریابی صنایع دستی و اعمال نظارت های لازم.
20-بررسی اقلیمی و فرهنگی و مطالعه و تحقیق درخصوص جاذبه های سیاحتی و زیارتی استان با هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
21-تحقیق و پژوهش درخصوص میراث فرهنگی، باستان شناسی، مردم شناسی، صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
22-بررسی و تحقیق در زمینه های مردم نگاری، مردم شناسی ، انسان شناسی، زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف استان با همکاری و هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
23-همکاری با سازمان مرکزی در جهت بازارشناسی و گسترش مبادلات سیاحتی و مسافرتی و صنایع دستی در داخل و خارج از کشور به منظور کمک به افزایش سطح درآمد عمومی و ارزی کشور.
24-ترغیب مردم به ایرانگردی و مشاهده جاذبه های سیاحتی و زیارتی استان.
25-همکاری با واحدهای ذیربط در سازمان مرکزی درخصوص طرح دعاوی کیفری در خصوص میراث فرهنگی و انجام کلیه امور حقوقی مربوط در مجامع و مراکز قانونی و قضایی ذیربط در داخل و خارج از کشور.
26-برقراری ارتباط و مبادلات علمی و فرهنگی با دانشگاهها و نیز موسسات و نهادهای مرتبط در سطح استان با هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
27-همکاری با یگان پاسداران میراث فرهنگی در جهت حفظ و نگهداری محوطه ها و آثار میراث فرهنگی استان.
 
 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT