نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


 
فرم ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های گردشگری استان:
سرمایه ثبتی
سال ثبت
محل ثبت
شماره ثبت
زمینه فعالیت
نوع شرکت
نام و عنوان شرکت /سازمان
تعاونی
سهامی عام
سهامی خاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نشانی :
شماره تماس و نمابر:
 
 
 
مشخصات سهامداران عمده ، میزان و نوع سهام آنها:
ردیف
نام و نام خانوادگی / نام شرکت
درصد
نوع سهام (عادی یا ممتاز)
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
رشته تحصیلی
سمت
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
مشخصات دارندگان حق امضاء قرارداد و اسناد تعهد آور مؤسسه :
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
شیوه های سرمایه گذاری و منابع مالی :
 
شیوه های سرمایه گذاری 
نحوه تأمین منابع مالی
 
مشارکت
سر مایه گذای مستقیم
نقدی
غیر نقدی
 
منابع شخصی
تسهیلات بانکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میزان آورده نقدی و غیر نقدی مورد نظر
 
 
 
 
نام پروژه مورد نظر برای سرمایه گذاری (وفق ماده یک آیین نامن اجرایی ایجاد،اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری):
 

سه شنبه 11 بهمن 1390
23:33:27 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT