نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


اطلاعات، شرایط و مدارک مورد نیاز صدور مجوز
1- اطلاعات مرجع صادرکننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
تاریخ
 
صفحه 1 از 3
 
الف) عنوان مرجع صادر کننده: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین
ب) نشانی و کد پستی: قزوین- بلوار شهید سرلشکر بابایی- خ صنایع دستی- 46476-34158     
 و قزوین- خ نادری شمالی- خ رسالت- 58611-34137
ج) شماره تلفن و نمابر: 3688555-0281، 3685027-0281 و 3367121-0281 و 3344100-0281
د) آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی (email): info@qchto.ir و  www.qchto.ir
ه) نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع: واحد تولید حوزه معاونت صنایع دستی- 3367121-0281
ی) نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی در زمینه موضوع: شکوفا آقاسیان- فاطمه افشاری- اعظم اکبر حلوایی- مریم درگاهی – 3367121-0281
1- اطلاعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادی
1-                  الف) عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره:
پروانه تولید کارگاهی، جواز تاسیس کارگاهی، کارت شناسایی صنایع دستی
2-ب) شرایط لازم مجوز یا پروانه صادره:
شرایط عمومی
 پروانه تولید صنایع دستی
شرایط اختصاصی
 پروانه تولید صنایع دستی
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2- حداقل سن 18 سال تمام
3- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (آقایان زیر 35 سال)
4- دارا بودن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا
5- نداشتن ممنوعیت های قانونی برای فعالیت و اشتغال به کار در رشته مورد نظر
6- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
1- داشتن کلیه شرایط عمومی
2- داشتن کارگاه فعال ملکی یا استیجاری در حال تولید صنایع دستی یا کارگاهی که بر اساس دریافت اعلامیه تاسیس قبلی از معاونت صنایع دستی استان احداث و اماده بهره برداری شده باشد.
3- داشتن سکونت دائم در شهر، مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه (برای اشخاص حقوقی، نداشتن منع قانونی برای فعالیت در شهر، مکان یا محدوده مورد نظر برابر اساسنامه)
4- داشتن برگه سوء پیشینه و عدم اعتیاد از مراجع قانونی
شرایط عمومی
جواز تاسیس صنایع دستی
شرایط اختصاصی
جواز تاسیس صنایع دستی
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2- حداقل سن 18 سال تمام
3- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (آقایان زیر 35 سال)
4- دارا بودن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا
5- نداشتن ممنوعیت های قانونی برای فعالیت و اشتغال به کار در رشته مورد نظر
6- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
1- داشتن کلیه شرایط عمومی
2- ارائه طرح توجیهی اقتصادی- فنی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر
3- داشتن توانایی مالی کافی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر به تایید کارشناسان تخصصی معاونت استان
4- داشتن زمین مناسب و در صورت ضرورت ارائه مدارک لازم دال بر عدم منع قانونی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر در آن زمین (از نظر نوع کاربری، محیط زیست و ...)
شرایط عمومی
 کارت شناسایی صنایع دستی
شرایط اختصاصی
 کارت شناسایی صنایع دستی
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2- حداقل سن 18 سال تمام
3- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (آقایان زیر 35 سال)
4- دارا بودن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا
5- نداشتن ممنوعیت های قانونی برای فعالیت و اشتغال به کار در رشته مورد نظر
6- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
1- داشتن کلیه شرایط عمومی
2- قبولی در آزمون عملی و علمی
3- فعالیت تولیدی در کارگاه انفرادی خانگی یا غیر خانگی یا اشتغال به کار در یکی از کارگاههای تولیدی صنایع دستی
4- داشتن سکونت دائم در شهر، مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه
5- در خصوص هنراموختگان مراکز آموزشی داشتن گواهی پایان دوره به آموزی و حداقل دو سال سابقه کار و فعالیت در رشته مورد نظر الزامی است.
2-ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره:
مدارک و مستندات عمومی
 پروانه تولید صنایع دستی
مدارک و مستندات قانونی
 پروانه تولید صنایع دستی
1- اصل شناسنامه به همراه تصویر کلیه صفحات متقاضی (برای اشخاص حقیقی)
2- اصل و تصویر کارت ملی متقاضی (برای اشخاص حقیقی)
3- یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها عکس از مدیر عامل وقت)
4- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال
 
 
1- تصویر آگهی ثبت شرکت، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت تعیین شده باشند (برای شرکتها)
2- تصویر جواز تاسیس دریافتی جهت احداث کارگاه برای دارندگان جواز تاسیس
3- مدارک لازم دال بر سابقه فعالیت تولیدی در رشته مورد نظر، کروکی محل کارگاه و تصویر سند مالکیت یا اجاره کارگاه برای افراد متقاضی فاقد جواز تاسیس
4- تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه پروانه تولید کارگاهی و تعهد نامه مربوطه
مدارک و مستندات عمومی
 جواز تاسیس صنایع دستی
مدارک و مستندات قانونی
 جواز تاسیس صنایع دستی
1- اصل شناسنامه به همراه تصویر کلیه صفحات متقاضی (برای اشخاص حقیقی)
2- اصل و تصویر کارت ملی متقاضی (برای اشخاص حقیقی)
3- یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها عکس از مدیر عامل وقت)
4- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال
 
 
1- تصویر آگهی ثبت شرکت، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت تعیین شده باشند (برای شرکتها)
2- مدارک مستند و کافی مبتنی بر داشتند مهارت فنی و سوابق تجربی لازم در رشته مورد نظر
3- تصویر مدارک لازم مبنی بر در اختیار داشتن زمین و عدم ممنوعیت قانونی برای احداث کارگاه تولیدی مورد نظر
4- طرح توجیهی اقتصادی- فنی برای احداث کارگاه مورد نظر
5- پرکردن فرم تقاضا و پرسش نامه صدور جواز تاسیس کارگاه تولیدی صنایع دستی
6- تعهد کتبی مبنی بر توانایی مالی جهت اجرای طرح یا اخذ تسهیلات مالی از سیستم بانکی
مدارک و مستندات عمومی
کارت شناسایی صنایع دستی
مدارک و مستندات قانونی
 کارت شناسایی صنایع دستی
1- اصل شناسنامه به همراه تصویر کلیه صفحات متقاضی برای اشخاص حقیقی
2- اصل و تصویر کارت ملی متقاضی برای اشخاص حقیقی
3- یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است)
4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر 35 سال و یا گواهی اشتغال به تحصیل
5- تصویر آخرین مدرک تحصیلی (به جز افراد بیسواد یا کم سواد)
6- اصل و تصویر گواهی پایان دوره به آموزی در رشته مورد فعالیت برای هنراموختگان مراکز آموزشی
1- تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور کارت شناسایی جهت صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی
2- تصویر سند یا اجاره نامه محل فعالیت صنعتگر یا هنرمند همراه با اصل آن
 

سه شنبه 19 مهر 1390
10:20:02 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT