نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


منطقه نمونه گردشگری تارم سفلی

در شمال غرب قزوین و دامنه های جنوبی البرز قرار دارد و با موقعیت ٢١ دقیقه و ٣٥ درجه تا ٥٠ دقیقه و ٣٦ درجه عرض شمالی ٤٩  درجه تا ٣٠ دقیقه و ٤٩ درجه طول شرقی قرار دارد.


سه شنبه 3 خرداد 1390
14:04:02 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT