نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


پل شاه عباسی محمدآباد

در مسیر جاده قزوین به سمت بوئین زهرا پلی قرار دارد که در دوره شاه عباس ساخته شده است و فاصله آن تا قزوین 37 کیلومتر است. این پل دارای سه دهانه است که دو تای آنها بزرگتر و دارای عرضی در حدود 5/7 متر است. دهانه های سه گانه دارای قوس های تیزه دار می باشند. کمترین عرض پایه ها که میان دو قوش واقع شده اند، چهار متر است. برجسته ترین قسمت پل میان دو قوس بزرگ قرار دارد. قسمتهای پائین و پایه پل با سنگ و ملاط آهک، و قسمتهای بالای آن با آجر ساخته شده است.عرض پل در حدود 70/4 متر و طول آن نزدیک به 52 متر است.


سه شنبه 3 خرداد 1390
12:13:39 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT