نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


قلعه شمس کلایه

دربالای شمس کلایه، درصخره کوه، غارهایی تودرتو وجود دارد که آثارساختمان در داخل آن مشاهده می شود. راه یافتن به داخل این غارها بدون طناب ونردبان کاری غیرممکن است. غارهای شمس کلایه وآثار ساختمانی آن رامحل قلعه معروف میمون دژتشخیص داده اند. قلعه میمون دژپس ازحمله هلاکوخان درزمان رکن الدین خورشاه به تصرف لشگرمغول درآمد.


شنبه 31 ارديبهشت 1390
13:11:03 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT