نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


قلعه نویزرشاه

این قله درشرق شترخان و درشمال شرقی روستای گرمارود برفراز کوهی بلند که دیواره های صخره مزبور بطور عمودی بسوی دره های اطراف پایین می رود واقع شده است. بلندترین نقطعه آن 2000 مترازسطح دریا ارتفاع دارد و بسیار خوفناک به نظر می رسد. از دیوار قلعه هنوز قسمتی برپا است و دربالای یکی از دو دیوار قلعه روزنه ای قرار دارد. از بناهای آن چند اطاق وساختمان بزرگ هنوز باقی مانده است. روی هم رفته قلعه مزبور باتوجه به وضع طبیعی آن ازجمله قلاع مستحکم وتسخیر ناپذیرمنطقه به شمار می رود.


شنبه 31 ارديبهشت 1390
13:04:06 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT