نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


کاروانسرای محمد آباد

کاروانسرای محمد آباد در جاده قزوین بویین زهرا قرار دارد و از جمله کاروانسراهای دوره صفوی است. پس از گذشتن از هشتی به حیاط مرکزی کاروانسرا به ابعاد 3/42*4/50 متر منتهی می شود طرح کاروانسرا چهار ایوانی است و در سمت ایوان ورودی، ده حجره به همراه ایوانچه ها قرار گرفته اند.


شنبه 31 ارديبهشت 1390
11:45:32 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT