نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


سرای رضوی

بنای کاروانسرای رضوی متعلق به عصر سلطنت و  شاه طهماسب(٩٨٣- ٩٣٠ﻫ. ق ) صفوی است این سرا به صورت دو ایوانی ساخته شده و مجموعه حجره ها در دو طبقه گرداگرد حیاط مستطیل شکل آن را فرا گرفته اند سرای رضوی در گذشته به صورت کاروانسرا بود و از آن به عنوان بار انداز کاروانیان و از شتر خان آن برای چهار پایان آنها استفاده می شد.


چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
13:08:44 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT