نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


بازار و سرای وزیر

این سرا رو به روی در شرقی قیصریه قرار دارد هشتی ورودی آن دارای حجره هایی با طاق های کاشیکاری است و بر فراز فضای مرکزی ورودی آن گنبدی آجری قرار دارد و یک نور گیر به قطر تقریبی یک متر روشنایی آن را تامین می کند سرای وزیر دارای حیاطی وسیع است و دور تا دور آن را حجره هایی در دو طبقه فرا گرفته اند این حجره ها بر روی صفه ای با ارتفاع یک متر از سطح زمین قرار دارند.


چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
12:53:15 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT