نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


گرمابه حاج میر حسن

گرمابه حاج میرحسن از بناهای دوره قاجاریه می باشد که در سال ١۲٦٠به مساحت ٨۵٠ متر مربع احداث شده ودر محله دیمج قرار دارد. سربینه آن هشت ضلعی با پوشش گنبد و گرمخانه آن مستطیل با پوشش طاق و تویزه می باشد.


چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
12:35:39 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT