نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


خانه مستشار(مدرسه ملا خلیلا)

مقبره دانشمند، فقیه و مفسر دوره صفویه ملا خلیل بن غازی قزوینی (متوفی١٠٨٩) و سه فرزند وی : سلمان، احمد وابوذر در جوار مدرسه وی قرار دارد. بنای باقی مانده از مدرسه پرشکوه وی که روزگاری محل حضور دانشمندانی نامی همچون فیض کاشانی، شیخ حر عاملی، ملا رفیعای واعظ، آقا رضی و... بوده و هم اکنون در اختیار بنیاد ایران شناسی شعبه استان قزوین است.


چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390
12:17:24 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT