نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


گرمابه قجر ( موزه مردم شناسی)

گرمابه قجر از بناهای دوره صفوی است، که در حال حاضر به موزه مردم شناسی تبدیل شده است. ورودی گرمابه با چند پله به هشتی ساده و سپس با یک گردش به سربینه می رسد. سربینه بزرگ گرمابه نقشه هشت ضلعی دارد و هر ضلع آن دارای شاه نشین و طاق نما است. حوض بسیار زیبایی نیز در وسط سربینه قرار دارد. مابین سربینه و گرمخانه فضایی وجود دارد، گرمخانه دارای یک فضای مرکزی محدود و تعدادی فضای جانبی است. تزیینات گرمابه شامل کاشیکاری و طاق های رسمی بندی شده است.


سه شنبه 27 ارديبهشت 1390
07:53:22 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT